Worden uw gegevens niet beschermd?

Meer en meer gegevens worden niet enkel op uw interne systemen, producten en diensten bewaard, maar ook bij klanten. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van de opgeslagen persoonlijke gegevens. De verwachte Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt een groot aantal verplichtingen op, die verbonden zijn aan de bescherming van gegevens en het toezicht op gebruikersrechten. Als het om een inbreuk op persoonsgegevens gaat, bent u namelijk verplicht om zowel de nationale toezichthoudende instantie als de getroffen klant te verwittigen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij bieden een dienstenpakket aan dat verbonden is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beginnend met een controle of een effectbeoordeling met betrekking tot gegevensbescherming. Wij kunnen u bijstaan bij de implementatie van de vereisten van het AVG.

 

Meer: