Niet conform met de prudentiële vereisten?

Bent u onzeker over de implementatie van de laatste circulaires van de Nationale Bank of het FSMA ? Worstelt u met de interpretatie van het MiFID, MiFIR, EMIR? Zoekt u meer begeleiding bij de vereisten van Solvency II of Basel III of gelijk welke andere vereiste in de financiële dienstensector ? Wilt u als pensioenfonds of beursvennootschap een interne auditfunctie oprichten of zoekt u enkel hulp bij de P40 rapporteringsverplichtingen ?

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze financiële deskundigen kunnen u helpen bij het opstellen van een GAP analyse en een actieplan om tekortkomingen aan te pakken. Zij kunnen een bewustmaking omtrent regelgeving creëren binnen uw onderneming. Als externe dienstverlener kunnen wij optreden als uw interne auditor en u bijstaan bij het nakomen van uw rapporteringsverplichtingen.

 

Meer: