Ziekenhuizen

Het aanbod in ouderenzorg is gediversifieerd en heeft bijgevolg een brede waaier aan financierings- en organisatievormen.  Onze huidige samenleving vraagt zorg van hogere kwaliteit, inclusief eigentijdse huisvesting. De organisatie steunt op ingewikkelde geïntegreerde IT omgevingen. Als organiserend bestuur moet u rekening houden met overheidsbesparingen, inclusief investeringssubsidies en betaalbare zorgkosten. Dankzij onze ruime ervaring binnen uw sector en door opvolging van de nationale en internationale evoluties, staan onze gezondheidszorgteams klaar om u professioneel bij te staan met het realiseren van uw uitdagingen.

Onze verschillende diensten:

 

Rusthuizen

The offer in the elderly care is diversified and therefore has a broad variety of fundings and organizational forms. Our current society demands higher quality care, including contemporary housing. The organization leans on complex integrated IT environments. As organizing board you should take into account the public savings, including investment allowance, and affordable care cost. With our broad experience in your sector and national and international followup of the evolutions, our Healthcare teams are ready to professionally accompany you in achieving your challenges.

Onze verschillende diensten:

 

Diversen

Gezondheidszorg in België omvat een breed spectrum aan geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, kinderopvang, bijzondere jeugdzorg,… Vandaag worden al deze subsectoren geconfronteerd met interessante uitdagingen om kwaliteitszorg te kunnen organiseren, waarbij ze rekening moeten houden met overheidsbesparingen en gewijzigde mogelijkheden voor zorgbehoevenden.  Dankzij onze ruime ervaring binnen al deze sectoren en onze constante opvolging van de evoluties, zowel nationaal als internationaal, staan onze gezondheidszorgteams klaar om u professioneel te begeleiden.

  • De interne processen verbeteren met de hulp van onze Risk consulting
  • Adequate managementverslagen opstellen om het nemen van beslissingen te bevorderen
  • Verbetering van het beheer van de informatiesystemen aan de hand van een IT audit
  • Effectbeoordeling van de huidige en toekomstige financieringstechnieken in uw sector
  • Voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming door ondersteuning van onze IT deskundigen
  • De impact van sociale netwerken, technische boekhoudkwesties en gematigde financiele analyse

Onze verschillende diensten: