IT Audit

IT speelt een steeds belangrijker rol in elk bedrijf en elke organisatie. Het beperken van de IT risico’s en het opleveren van voordelen worden daarom ook steeds belangrijker voor het succes van een bedrijf of organisatie.

Wij helpen uw IT-afdeling om IT-gerelateerde risico’s te identificeren en te beoordelen binnen elk van deze domeinen : IT Governance, IT Management, Software life cycle management, Service management en Information Security. Wanneer de IT risico’s niet goed beheerd worden, kunnen zij het rendement beïnvloeden en de reputatie van uw organisatie schaden.

 

IT beheer

Om het hoofd te bieden aan de bedreigingen die ontstaan zijn door complexe informatiesystemen, nieuwe verwachtingen van belanghebbenden en wettelijke voorschriften, kunnen wij u inzicht verschaffen in het formuleren van oplossingen voor IT gerelateerde investeringen, het beperken van IT gerelateerde bedrijfsrisico’s, de implementatie van informatiebeveiliging, het garanderen van de vertrouwelijkheid van gegevens,…

Wij ondersteunen u in het verbeteren van het IT beheer en het creëren van waarde door middel van het boeken van winst, risicomanagement en de optimalisatie van middelen.

 

Gegevensbescherming & privacy

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming brengt nieuwe voorschriften met betrekking tot gebruikerstoestemming en –rechten met zich mee. Organisaties zijn verplicht een privacyeffectbeoordeling uit te voeren en in geval van hoog risico een functionaris voor gegevensbescherming aan te duiden. Bij de implementatie van informatiesystemen moet rekening worden gehouden met gegevensbescherming door ontwerp en standaard gegevensbescherming.

Wij ondersteunen u door uw AVG gereedheid te evalueren, door een gegevensbeschermingsbeoordeling uit te voeren, of door de implementatie van nieuwe privacyrichtlijnen te begeleiden.

 

Wij creëren een meerwaarde voor uw organisatie dankzij:

 • Uitgebreid IT beheer
 • Optimalisatie van IT risico’s
 • Verbeterde investeringen en projectvoordelen
 • Beter IT beheer (service desk en veranderingen)
 • Geoptimaliseerd beheer van IT middelen
 • Adequate gegevensbescherming en informatiebeveiliging

 

Ons IT departement levert:

 • IT Health Scans 
 • IT Governance evaluaties
 • COBIT gebaseerdeIT audits
 • IT risicobeoordeling
 • IT portfolio & projectevaluaties
 • ERP & jaarrekeningcontroles
 • IT lnaleving van de wettelijke eisen
 • ITIL service management assessments
 • IT uitbesteding van audit en coaching
 • BCP/DRP bespreking en coaching
 • Informatie beveilingsaudits
 • ISO 27001 informatie beveiligingsbeleid coaching
 • IT proces looptijd beoordelingen

 

We can assist you in resolving your IT issues:

 

Strategic

IT Governance

 • No management overview on IT 
 • Risk management
 • Insufficient value creation
 • Inadequate resource utilisation
 • No regulatory compliance
 • No key performance indicators

IT Transformation

 • No management overview on IT
 • Risk management
 • Insufficient value creation
 • Inadequate resource utilisation
 • No regulatory compliance

Operational

IT Operations management

 • IT failures
 • Lack of control over IT
 • Access to unauthorized information
 • IT resilience in case of disaster
 • IT quality issues

IT Service management

 • Inadequate service levels
 • Incidents not resolved
 • Systems disrupted by changes
 • Unmanaged outsourcing
 • Uncontrolled suppliers

 

Services Static Block

Smart Decisions. Lasting Value.